Presentation

Rebecka Fingalsson är doktorand i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter

I avhandlingsprojektet studerar Rebecka hur sexualundervisning tar form i den svenska skolan.