Presentation

Rebecka Fingalsson är doktorand i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan [Utbildning, lärande och globalisering] (https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolor/forskarskola-utbildning-larande-och-globalisering/)

I avhandlingsprojektet studerar Rebecka hur sexualundervisning tar form i den svenska skolan.