Rebecka Fingalsson

Rebecka
Fingalsson
Doktorand

email icon rebecka.fingalsson@mau.se
phone icon 040-6657080

location Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle


Mer om min forskning

Presentation

Rebecka Fingalsson är doktorand i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter [https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolor/larande-i-mangkulturella-samhallskontexter/]

I avhandlingsprojektet studerar Rebecka den svenska skolans sexualundervisning för att förstå hur kunskap om sexualitet och relationer tar plats i utbildning.