Presentation

Rebecka Fingalsson är doktorand i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter

I avhandlingsprojektet studerar Rebecka den svenska skolans sexualundervisning för att förstå hur kunskap om sexualitet och relationer tar plats i utbildning.