Presentation

Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi.

Forskningsintressen

Det första forskningsintresset berör marknadifiering och neoliberal styrning av skola och utbildning. Detta utforskas i projektet Utbildning AB. En studie av villkor för, och konsekvenser av, edu-prenöriellt engagemang i svensk skola (Vetenskapsrådet 2018-2020).

Det andra forskningsintresset berör normer, framförallt hur föreställningar om svenskhet, vithet och klass organiserar hur vi kan tänka kring skola, men även miljö och naturvetenskap. Detta studerades i forskningsprojektet Det KRAV-märkta barnet (Vetenskapsrådet 2012-2014), men är även ett viktigt perspektiv i forskarskolan Utbildning, Lärande, Globalisering som Malin Ideland förestår.

Idelands tredje forskningsintresset berör miljöfrågor och hur man kan utmana vedertagna kulturella föreställningar om, och praktiker som syftar till, ett hållbart samhälle. Detta var en viktig forskningsfråga i projektet Det KRAV-märkta barnet, och studeras nu i relation till sophantering i projektet Soparbete i hållbarhetsekonomin: Värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall (Vetenskapsrådet 2018-2020).

Ideland är med i redaktionen för webbtidningen S.O.S - Skola och Samhälle.