Presentation

Jag är doktorand i pedagogik och en del av forskarskolan PRECEC (Play responsive teaching in Early Childhood Education and Care). Mina forskningsintressen koncentrerar barns utbildning med fokus på undervisning och/eller dess relation till lek i förskola.

Genom att studera undervisning i förskola undersöker jag vad undervisning kan vara och vad undervisning kan bli i barns utbildning i förskola. Genom multietnografisk metod med videokamera som verktyg studeras undervisning på olika platser. Undervisning utforskas i relation till lek i ett öppet utforskande där jag följer och studerar objektet undervisning på tre olika platser. De olika platserna är, förskolepraktiken, dokument som läroplaner, riksdagsdebatter, mediala texter och statens offentliga utredningar och i pedagogisk filosofi.

Avhandlingen är skriven inom ramen för en sammanläggningsavhandling där, förutom kappa, olika frågor undersöks i artiklar. Dessa sammantaget ska tillsammans förstås bilda en grund för bidrag till teoriutvecklingen av lekresponsiv undervisning och ett bidrag till vad undervisning i förskola kan vara och vad den kan bli.

Min bakgrund som pedagog i förskola, genuspedagog, grundskollärare och utvecklingsledare har gett mig en bred erfarenhet gällande utbildningsfrågor i praktiken. Min magisteruppsats banade väg för ett fördjupat teoretiskt utforskande av utbildning i förskola och baserades på aktionsforskning och genomfördes tillsammans med förskollärare i Burlövs kommun.

Medlem i forskningsmiljöerna:

Didaktiska studier

Pedagogisk filosofi

Ingår även i nätverksgruppen Global Childhoods, [https://www.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande/kollegiet-global-childhoods]