Presentation

Doktorand och universitetsadjunkt på institutionen Barndom, Utbildning och Samhälle (BUS). F-6-lärare och genuspedagog med en magister i pedagogik.

Mina forskningsintressen fokuserar barns utbildning med fokus på lek och/eller dess relation till undervisning i förskolan. Mina frågeställningar rör sig inom pedagogik, pedagogisk filosofi, didaktik och barndomssociologi.

Medlem i forskningsmiljöerna:

Childhood Education (ChED)

[https://mau.se/forskning/forskargrupper/childhood-and-education/]

Philosophical Studies of Education (PSE) [https://mau.se/forskning/forskargrupper/philosophical-studies-of-education-pse/]

Ingår även i nätverksgruppen Global Childhoods, [https://www.gu.se/pedagogik-kommunikation-larande/kollegiet-global-childhoods]