Presentation

Vallberg Roth bedriver forskning om didaktik, undervisning, läroplaner, bedömning och dokumentation med fokus på förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år. Under senare tid har jag också bedrivit och varit projektledare för studier med inrikting på betygssättning i årskurs 9 och gymnasieskolan. År 2016-2021 är jag vetenskaplig ledare för två forsknings- och utvecklingsprogram om undervisning och sambedömning i förskola i samverkan mellan 18 kommuner, Ifous och Malmö universitet. Begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering” kan fläta samman min forskningsinriktning med pågående samverkansforskning. Exempel på artikel i Scandinavian journal of Educational Research har titeln "What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016".