Presentation

Vallberg Roth bedriver forskning om didaktik, undervisning, läroplaner, bedömning och dokumentation med fokus på förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år. År 2016-2021 har jag varit vetenskaplig ledare för två forsknings- och utvecklingsprogram om undervisning i förskola i samverkan mellan 18 kommuner, Ifous och Malmö universitet. Vidare är jag vetenskaplig ledare för ULF-nätverket "Didaktisk modellering i förskolan" som genomförs i samverkan mellan tre skolhuvudmän och Malmö universitet åren 2021-2023. Begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering” kan fläta samman min forskningsinriktning med pågående samverkansforskning. Exempel på artikel i Scandinavian journal of Educational Research har titeln "What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016".