Som politiker fattar du beslut som påverkar äldreomsorgen, direkt och indirekt. Men vad vet du hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön upplevs för olika yrkesgrupper som arbetar inom äldreomsorgen och har du kunskap om ditt eget ansvar som arbetsgivare? Här har du möjlighet att täppa till dina kunskapsluckor och lära dig mera om den svenska äldreomsorgen med fokus på personalens arbetsmiljö. Varmt välkommen att delta i utbildningen.

Innehåll modul 1

 1. Arbetsmiljön, organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar: del 1, 14,56 minuter.
 2. Arbetsmiljön, organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar: del 2, 15,23 minuter.
 3. Psykisk ohälsa, 12,34 minuter.
 4. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor i en föränderlig äldreomsorg, 22,18 minuter.
 5. Att leda olikheter, 20,50 minuter.
 6. Att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen, 16,20 minuter.

Innehåll modul 2

 1. Enhetschef hemtjänst, 3,13 minuter.
 2. Enhetschef hemtjänst, 2,14 minuter.
 3. Enhetschef särskilt boende, 3,19 minuter.
 4. Sjuksköterska särskilt boende, 2,50 minuter.
 5. Sjuksköterska hemsjukvården, 3,11 minuter.
 6. Sjuksköterska hemsjukvården, 2,35 minuter.
 7. Undersköterska särskilt boende, 3,30 minuter.
 8. Undersköterska ordinärt boende, 2,53 minuter.
 9. Vårdbiträde ordinärt boende, 2,13 minuter.
 10. Vårdbiträde särskilt boende, 8,41minuter.
 11. Fysioterapeut särskilt boende, 2,35 minuter.
 12. Fysioterapeut ordinärt boende, 3,10 minuter.
 13. Fysioterapeut korttidsboende, 1,43 minuter.
 14. Arbetsterapeut särskilt boende, 2,13 minuter.
 15. Arbetsterapeut särskilt boende, 3,35 minuter.
 16. Arbetsterapeut ordinärt boende, 4,34 minuter.

Forskningsbakgrund

Resultatet av ett forskningsprojekt

I ett forskningsprojekt om politisk styrning och äldreomsorg som startade 2020 intervjuades 41 svenska politiker. Ett av projektets resultat var att det framkom att politiker ville lära sig mer om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Därför har den här digitala utbildningen tagits fram.

Läs forskningsartikeln: Swedish politicians’ perspective on civil servants’ collaboration, financial resources, and contextual knowledge in eldercare: A qualitative study

Läs forskningsartikeln: The Paradox of Political Accountability and Deficits in the Preconditions for Service Delivery in Elderly Care: A Qualitative Study of Swedish Politicians