Presentation

Jag heter Susann Porter och arbetar som biträdande universitetslektor i vårdvetenskap på Malmö universitet och undervisar på sjuksköterskeprogrammet. Jag tillhör forskningscentrumet: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Forskningen jag har förmånen att utföra är en interventionsstudie där jag och mina forskarkollegor håller på att utforma en digital utbildning till ansvariga kommunpolitiker med ansvar på äldreomsorgen. Interventionsstudien bygger på ett projekt där jag gjort intervjuer med kommunpolitiker runt om i Sverige för att utforska deras hälsolitteracitet om psykisk ohälsa med fokus på deras kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljön för de professionella som arbetar inom vård och omsorg av äldre.

Jag har tidigare arbetar 6 år på Lunds universitet där jag arbetade som forskningsassistent och även disputerade 2019 i Hälsovetenskap med inriktning psykisk hälsa.