Presentation

Jag heter Susann Porter och arbetar som biträdande universitetslektor i vårdvetenskap på Malmö universitet och undervisar på sjuksköterskeprogrammet. Jag tillhör forskningscentrumet: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Forskningen jag har förmånen att utföra är en interventionsstudie där jag och mina forskarkollegor från Malmö universitet, Stockholm universitet och Lunds universitet, har utforma en digital utbildning till kommunpolitiker med ansvar på äldreomsorgen. Under 2024 kommer jag att kontakta politiker runt om i Sverige för att erbjuda dem möjlighet att delta i studien. Interventionsstudien bygger på ett projekt där jag gjort intervjuer med kommunpolitiker runt om i Sverige för att utforska deras hälsolitteracitet om psykisk ohälsa med fokus på deras kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljön för de professionella som arbetar inom äldreomsorgen.

Jag har tidigare arbetar 6 år på Lunds universitet som forskningsassistent och doktorand, disputerade 2019 i Hälsovetenskap med inriktning psykisk hälsa.