Presentation

Jag heter Susann Porter och arbetar som postdoktor här på Malmö universitet. Jag tillhör forskningscentrumet Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Forskningen jag har förmånen att utföra är en kvalitativ studie där jag gör intervjuer med kommunpolitiker runt om i Sverige för att utforska deras hälsolitteracitet om psykisk ohälsa med fokus på deras kunskap om psykosocial arbetsmiljön för de professionella som arbetar inom kommunal vård och omsorg av äldre. Jag har tidigare arbetar 6 år på Lunds universitet där jag arbetade som forskningsassistent och även disputerade 2019 i Hälsovetenskap med inriktning psykisk hälsa.