Fakta

Kontaktperson:
Anna Axén
Finansiär:
  • Blekinge Tekniska Högskola
Ansvarig vid Mau:
Anna Axén
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
15 april 2024 - 31 december 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Team senior är ett projekt som startade hösten 2023 på initiativ av Karlskrona kommun med syftet att minska upplevelsen av ensamhet hos äldre samt öka känslan av tillhörighet. Genom att delta i projektet ges möjligheten att skapa nya relationer och prova på aktiviteter som fokuserar på rörelse, kultur och hälsa. Projektet kommer att utvärderas i två etnografiska studier. Den första studien syftar till att beskriva de interpersonella interaktionerna och den andra studien till att beskriva upplevelserna av att ha deltagit i en kommunbaserad intervention riktad mot att minska ensamhet.