Presentation

Jag är doktorand i vårdvetenskap och mitt forskningsprojekt handlar om ensamhet, sociala relationer och hälsa hos personer >65 år som bor i ordinärt boende.