Presentation

Jag är doktorand i vårdvetenskap och mitt forskningsprojekt handlar om äldre och ensamhet.