Fakta

Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Matilda Svensson Chowdhury
Externa projektmedlemmar:
  • Johanna Ringarp Stockholms universitet
Projektperiod:
01 augusti 2024 - 31 juli 2027

Om projektet

Syftet med projektet är att undersöka förändrade och bestående attityder till epilepsi och hur dessa förändringar har påverkat tillgången till skola och utbildning för personer med epilepsi. De övergripande frågeställningarna är:

  1. Hur kan vi förstå kunskapsproduktionen om tillgång till utbildning för personer med epilepsi i Sverige mellan 1950 och 2020 och vilka kontinuiteter finns det över tid?
  2. Vilka konsekvenser får stigmatiseringen för personer med epilepsi möjligheter att få tillgång till utbildning (och därefter komma in på arbetsmarknaden)?
  3. Vilka olika uppfattningar om sjukdomen kan man finna när man studerar frågan intersektionellt?

Projektet kommer att arbeta med kvalitativa metoder, främst med omfattande textmaterial – både otryckt och tryckt. Det huvudsakliga källmaterialet är medicinska och offentliga artiklar, avhandlingar, arkivmaterial från Svenska Epilepsiförbundet, samt offentliga tryck (propositioner, utredningar, riksdagsmotioner etc).

Flera nyligen genomförda studier har bekräftat att felaktiga och ålderdomliga uppfattningar om sjukdomen leder till fortsatt stigmatisering och diskriminering av personer som lever med epilepsi. Genom att undersöka tillgången till utbildning och skolor för personer med epilepsi och därmed öka kunskapen om de kulturella aspekterna av sjukdomen, kan projektet bidra till att minska stigmatiseringen av sjukdomen. Detta är något som skulle gynna människor som idag lever med epilepsi.