Presentation

Jag är historiker i grunden och arbetar som lektor i socialt arbete. Jag har forskat om funktionshinderfrågor sedan 2006 och är intresserad av hur normer om funktionalitet och annat påverkar individer, grupper och på samhälleliga plan.

2019-2023 genomför jag ett forskningsprojekt, finansierat av Forte, vilket syftar till att förstå livslängden för människor med kognitiva funktionsnedsättningar som en politisk och social fråga. Här går det att läsa mer om projektet: https://mau.se/forskning/projekt/dodsfall-i-onodan/

2024-2027 driver jag det VR-finansierade forskningsprojektet Att förstå epilepsi: Kunskap, utbildning och stigmatisering, 1950-2020 tillsammans med Johanna Ringar, Stockholms universitet.

På universitetsnivå har jag undervisat i historia, genusvetenskap och socialt arbete, och jag har ett stort intresse för pedagogiska frågor.