Presentation

Jag är historiker i grunden och arbetar som lektor i socialt arbete. Jag har forskat om funktionshinderfrågor sedan 2006 och är intresserad av hur normer om funktionalitet påverkar individer, grupper och på samhälleliga plan. 2019-2023 genomför jag ett forskningsprojekt, finansierat av Forte, vilket syftar till att förstå livslängden för människor med kognitiva funktionsnedsättningar som en politisk och social fråga. På universitetsnivå har jag undervisat i historia, genusvetenskap och socialt arbete, och jag har ett stort intresse för pedagogiska frågor.