Fakta

Kontaktperson:
Camilla Ivarsson
Projektperiod:
02 maj 2019 - 02 maj 2024

Om projektet

Studiens syfte är att belysa livs- och hälsovillkor (psykiska, fysiska och sexuella) för unga hbtq+-migranter 16–30 år i Sverige, genom att studera erfarenheterna av hur deras sexualitet och identitet har haft betydelse och påverkan under ett levnadslopp. Intentionen är att undersöka deras upplevelser av att identifiera sig som hbtq+-person i ursprungslandet, under migrationen, samt vid ankomst och integrering i Sverige. Studien syftar även till att synliggöra skillnader och likheter mellan homo-, bi-, transsexuella och queera personers erfarenheter. Projektet berör främst hbtq+-personer från Mellanöstern och med islam som religiös övertygelse.