Fakta

Kontaktperson:
Magnus Olsson
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
  • Odontologiska fakulteten Malmö universitet.
Ansvarig vid Mau:
Aron Naimi-Akbar
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Björn Klinge - Karolinska Institutet
  • Eva Nordendahl - Karolinska Institutet
  • Michael Fored - Karolinska Institutet
  • Anders Ekbom - Karolinska Institutet
  • Johan Sundström - Uppsala University
  • Hanne Tønnesen - Parks Institute
Samarbetspartners:
  • Sveriges folktandvårdsförening
Projektperiod:
01 februari 2021 - 31 december 2028
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Det är vida känt att rökning ökar risken för flertalet sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, cancer, lungsjukdom, diabetes och förtidig död. Hälsoeffekten av rökfri tobak är dock mindre känd. Det utbredda bruket av snus i kombination med Sveriges väletablerade infrastruktur av hälsoregister, ger oss unika möjligheter att studera dessa hälsoeffekter. Det primära målet med detta forskningsprojekt är att skapa en nationell databas över tobaksexponering med data som samlats in från Folktandvården i Sverige för att studera hälsoeffekterna av tobaksexponering.