Den odontologiska forskningens grundläggande mål är att främja munnens hälsa och funktion. Framsteg inom dessa områden kan förutom att förbättra munhälsan även förbättra den allmänna hälsan. Den odontologiska forskningen bedrivs integrerat med utbildning och tandvård.

Universitetets forskning spänner över ett brett register från molekylärbiologiska studier av vävnader och processer i munhålan till breda undersökningar av munhälsan hos olika generationer och samhällsklasser.

Tematiska grupperingar:

  • Akut och kronisk smärta
  • Barn och ungdomar
  • Odontologisk epidemiologi
  • Odontologisk radiologi

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 65
Totalt antal träffar: 21

Forskarutbildning i odontologi

Malmö universitet har forskarutbildning i odontologi.

Odontologi är ett flervetenskapligt ämne där frågeställningar med anknytning till tandvården studeras på biologisk-, individ- och samhällsnivå. Forskningen bedrivs i nära samarbete med medicin och andra vetenskapsgrenar.

Den övergripande visionen är att forskningsresultaten ska förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården genom att ge en grund för evidensbaserade behandlingar.

Allmän studieplan för utbildning inom ämnet odontologi