Fakta

Kontaktperson:
Sara Johnsdotter
Finansiär:
  • Fakulteten för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Sara Johnsdotter
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Pilotprojekt: Hur hanterar psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter inom svensk vård förekomsten av djinner, om alls? Hur bemöts sådana kulturellt grundade förklaringsmodeller i kliniska möten?