Fakta

Kontaktperson:
Pieter Bevelander
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Pieter Bevelander
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Mats Deland
  • Paul Fuehrer
  • Mikolaj Winiewski
Projektperiod:
01 januari 2024 - 30 april 2027

Om projektet

Under senare tid har politiken i Sverige och Europa präglats av det den nederländske forskaren Cas Mudde kallar nativistisk mobilisering – man kan också kalla det högerpopulism eller till och med politik med högerextrema inslag. Detta återspeglar förändringar i opinonen, som inte är alldeles enkla att kartlägga. I länder som Tyskland och USA har det emellertid utvecklats metoder för att kartlägga långsiktiga förändringar i människors uppfattningar. Vi kommer att genomföra en jämförande kvantitativ studie som med hjälp av enkäter i Sverige och Polen, och dessutom samarbeta med en existerande tysk långtidsundersökning.