Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och innefattar både samhällsvetenskapliga och humanistiska angreppssätt. Fokus ligger på för ämnet centrala samhällsprocesser som mobilitet, inkludering och exkludering och de varierande avtryck som dessa processer lämnar inom arenor som politik, institutioner, plats i kulturgeografisk bemärkelse och människors vardag.

Forskningsmiljön har ett tvärvetenskapligt anslag som hämtar inspiration från en rad ämnen: 

 • ekonomisk historia 
 • etnologi,  
 • historia 
 • kulturgeografi 
 • socialantropologi 
 • socialt arbete
 • sociologi
 • statsvetenskap
 • religions- och kulturstudier

Forskningsmiljön överlappar till stor del med migrationsforskningsinstitutet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), som är en naturlig mötesplats för forskare och andra som delar engagemanget för studiet av migrationsrelaterade frågor och för att arbeta tvärvetenskapligt.

Ämnets mångfald, när det gäller såväl teoretiska perspektiv som metodologiska tillvägagångssätt, utgör en stimulerande grogrund för nya och originella forskningsidéer och projekt. Mångfalden erbjuder således en inkluderande och innovativ akademisk miljö för studenter och lärare från hela världen. 

Vår forskning kan översiktligt delas in i fyra brett definierade teman:  

 • Mobilitetsmönster och demografi 
 • Flyktingmottagande och integration in en inledande fas 
 • Diskurser om och attityder till internationell migration, integration och mångfald 
 • Långsiktigt integration, medborgarskap och ackulturation

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 39
Totalt antal träffar: 28

Forskarutbildning

Malmö universitet har forskarutbildning inom Internationell migration och etniska relationer.

Läs om forskarutbildningen i Internationell migration och etniska relationer