Fakta

Kontaktperson:
Annika Björkner
Finansiär:
 • OFR/S
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
 • Folktandvården i Region Kalmar
 • Region Kronoberg
 • Region Blekinge
 • Region Norrbotten
 • Region Halland
 • Smile Tandvård
 • Oris Dental
 • Aragón Dental Malmö
Samarbetspartners:
 • Fernando Mota de Almeida – Folktandvården Region Norrbotten
 • Maria Wattsgård – Folktandvården Region Halland
 • Elena Shmarina – Folktandvården Region Kalmar
 • Veronica Asp Lockby – Folktandvården Region Kronoberg
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 januari 2027
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Ca 205 000 rotbehandlingar utförs per år i Sverige, de flesta av allmäntandläkare. Tillgänglig vetenskaplig evidens visar att en- eller tvåstegsbehandlingar har lika god effekt när behandlingen utförs av specialist. Om detta gäller även i allmäntandvården är idag okänt.

Syfte

Att jämföra utfallet av en- och tvåstegs rotbehandling av nekrotiska tänder i allmäntandvård, ett respektive 4 år efter behandling. Utfallsmått är frekvens av apikal parodontit och tandöverlevnad
Att jämföra rotfyllningskvalitet, komplikationsförekomst samt hälsoekonomiskt utfall vid en- och tvåstegs rotbehandling

Mål

Att studera utfallet av en jämfört med två besöksbehandlingar av nekrotiska tänder utförd av allmäntandläkare efter ett respektive fyra år efter rotkanalsbehandling. Tänkta utfallsmått är frekvens av apikal parodontit och tandöverlevnad.
Att studera och jämföra rotfyllningskvaliteten för en jämfört med två besöksbehandlingar
Att studera frekvensen av komplikationer efter en jämfört med två besöksbehandlingar

Bakgrund

Cirka 205 000 endodontiska behandlingar utförs per år i Sverige. I dagsläget råder det en osäkerhet om behandling av tänder med apikal parodontit kan behandlas framgångsrikt under ett enskilt besök. Denna studie lägger ett särskilt fokus på den ofta diskuterade frågan om rotkanalsbehandlingar utförda av allmäntandläkare vid ett eller två besök påverkar utfallet av behandlingen och de möjliga följderna av dessa två olika behandlingsprotokoll. Om en eller två besöksbehandlingar har en bättre effekt på behandlingsresultatet är idag osäkert, liksom de hälsoekonomiska konsekvenserna för samhället.

Metoder

 • Detta är en klinisk prospektiv randomiserad multicenterstudie 
 • En pilotstudie har utförts höst/vinter 2021 för utvärdering av metod, protokoll och hemsida.
 • Den kliniska studien startar vinter/vår 2022.

Betydelse

En optimalt utförd rotbehandling skall leda till förbättrad oral hälsa och samtidigt utföras kostnadseffektivt. Ekonomiska utvärderingar av ingreppen är begränsade och vi saknar idag lämpliga åtgärder för förbättring av hälsan. Om ett enskilt besök är lika effektivt och tillförlitligt som en tvåbesöksbehandling kan fler behandlingar som sparar tid och pengar för patienterna och tandvården i regionen utföras i större utsträckning.

För kliniken minskar bl a materialförbrukning och administration, ekonomin förbättras. Patienten i sin tur slipper extra kostnader för resor, inkomstbortfall mm.