Fakta

Kontaktperson:
Marite Cardenas
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Marite Cardenas
Samarbetspartners:
  • Jonas Spaak at the Danderyd University Hospital at Karolinska Institute
  • Martin Lund at Clinical University of Freiburg
  • Prof. Pedersen at Aarhus University
  • Dr Federico Torta and Prof. Markus Went at the Singapore Lipidomics Incubator
  • Prof. Cesar Martin and Prof. Ivan Ubarretxena at Biofisika Institute and UPV
  • Jan Skov Pedersen Aarhus University
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2026

Projektbeskrivning

Lipoproteiner är nanopartiklar vars funktion är att transportera runt nödvändiga fetter i kroppen. Strukturen och sammansättningen hos lipoproteiner är komplex, med flera klasser och underklasser som inte bara skiljer sig mycket åt i protein/fettförhållande utan även när det gäller innehållet av specifika apolipoproteiner (proteiner involverade i lipoproteinbildning/stabilisering) och lipidtyper. Obalans i lipidmetabolismen är kopplad till defekt lipoproteinfunktion. Sådan obalans kan leda till utvecklingen av en rad sjukdomar, allt från ateroskleros och hjärt-kärlsjukdomar, till diabetes och neurodegenerativa sjukdomar, och är även kopplat till svårighetsgraden hos virusinfektioner (ett viktigt exempel är covid-19).

De senaste sju åren har min grupp etablerat metodik för att karakterisera lipoproteinstruktur och funktion på ett reproducerbart och systematiskt sätt. Detta har det möjliggjort att påvisa olika funktionalitet i lipoproteinklasser när det kommer till lipidutbyte, och dess beroende av lipidtyp (mättade mot omättade fetter, eller kolesterol). Vi har visat att sådana skillnader delvis beror på apolipoproteintypen och varianten. Slutligen har vi visat att närvaron av SARS-coV2 spike (S)-proteinet påverkar lipoproteinfunktionen, vilket kan bero på S-proteininducerad HDL-omorganisation i sammansättning och struktur. Det föreslagna projektet kommer att ytterligare kartlägga vilken roll specifika lipoproteinsubklasser har i sjukdomsutveckling (främst ateroskleros och covid-19) och kommer att inkludera prover från individer med varierande lipidserumprofil samt prover av artificiella lipoproteiner som består av förbestämda apolipoproteiner och fetter.