Fakta

Kontaktperson:
Anna-Chuchu Schindele
Finansiärer:
  • Malmö universitet
  • Folkhälsomyndigheten
Ansvarig vid Mau:
Lars Plantin
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Anna Bredström (bihandledare - Linköpings universitet)
Projektperiod:
01 februari 2018 - 01 februari 2026
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Om projektet

Det övergripande syftet är att utforska och jämföra hur sociala förhållanden påverkar hälsa inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med inriktning på ungdomar och unga vuxna 16-29 år i Sverige.

Avhandlingens konceptuella ramverk för SRHR bygger på the Lancet Guttmacher-kommissionen. Det innebär att SRHR utgör ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, psykologiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och inte bara frånvaron av sjukdom, dysfunktion eller skada. SRHR kräver erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter, som är baserade på mänskliga rättigheter för alla.

Det teoretiska ramverket för avhandlingen bygger på teorier inom hälsosociologi, folkhälsa och socialt arbete. Dessa perspektiv leder till ett analytiskt ramverk där ohälsa och sjukdomar förstås som en effekt av sociala förhållanden, dvs. sociala determinanter för hälsa. Genom intersektionalitet kommer projektet att kritiskt undersöka hur ett samhällets maktstrukturer sammanflätas och hur individer i olika sociala grupper kan ha komplexa och flera lager av utsatthet eller privilegier i sina förutsättningar för hälsa. Avhandlingen diskuterar hälsa baserat på följande sociala grupper; kön, transpersoner, sexuell identitet, ekonomi, migranter (dvs utlandsfödda) och personer som fått socialbidrag.