Fakta

Kontaktperson:
Anna-Chuchu Schindele
Finansiär:
  • Malmö universitet
  • Folkhälsomyndigheten
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Kristina Areskoug Josefsson (bihandledare) – VID Sandnes Norge och Oslo Metropolitan University – Norge
Projektperiod:
01 februari 2018 - 01 februari 2026

Om projektet

Det övergripande syftet är att utforska och jämföra hur sociala förhållanden påverkar hälsa inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med inriktning på ungdomar och unga vuxna 16-29 år i Sverige.

Avhandlingsarbetet bygger teoretiskt på sociala perspektiv på folkhälsa (sociala determinanter och social stratifiering) samt genusteori/intersektionalitet. Hälsa och sjukdomar förstås som en effekt av sociala förhållanden. Genom intersektionalitet kommer projektet att kritiskt undersöka hur ett samhällets maktstrukturer sammanflätas och hur individer i olika sociala grupper kan ha komplexa och flera lager av utsatthet eller privilegier i sina sociala determinanter för SRHR.

Det empiriska materialet består av en randomiserad och stratifierad enkätundersökning om SRHR (UngKAB15) som genomfördes i totalbefolkningen 16-29 år i Sverige under 2015.