Fakta

Kontaktperson:
Anna-Chuchu Schindele
Finansiär:
  • Malmö universitet
  • Folkhälsomyndigheten
Ansvarig vid Mau:
Malin Lindroth
Projektmedlemmar:
Affilierade:
  • Kristina Areskoug Josefsson (bihandledare) – VID Sandnes Norge och Oslo Metropolitan University – Norge
Projektperiod:
01 februari 2018 - 01 februari 2026
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Om projektet

Det övergripande syftet är att utforska och jämföra hur sociala determinanter påverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, bland unga och unga vuxna 16-29 år i Sverige.

Avhandlingsarbetet bygger teoretiskt på sociala perspektiv på folkhälsa (sociala determinanter och social stratifiering) samt genusteori/intersektionalitet. Hälsa och sjukdomar förstås som en effekt av sociala förhållanden. Genom intersektionalitet kommer projektet att kritiskt undersöka hur ett samhällets maktstrukturer sammanflätas och hur individer i olika sociala grupper kan ha komplexa och flera lager av utsatthet eller privilegier i sina sociala determinanter för SRHR.

Det empiriska materialet består av en randomiserad och stratifierad enkätundersökning om SRHR (UngKAB15) som genomfördes i totalbefolkningen 16-29 år i Sverige under 2015.