Fakta

Kontaktperson:
Lotta Wendel
Finansiär:
  • Riksbankens Jubileumsfond
Ansvarig vid Mau:
Lotta Wendel
Samarbetspartners:
  • Barn- och ungdomsmedicin - Region Skåne
Projektperiod:
01 september 2023 - 31 augusti 2025
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Hur tolkar och tillämpar hälso- och sjukvårdspersonal hälso- och sjukvårdsregeringens vaga bestämmelser om barns rättsliga ställning? I det dagliga arbetet förväntas hälso- och sjukvårdspersonal förstå och tillämpa den medicinrättsliga regleringen. Den är mycket översiktlig, och det gäller i synnerhet de bestämmelser som rör barns rättsliga ställning. Det ger upphov till en mängd tolkningsproblem. Vilket innehåll ska till exempel läggas i begreppet "barnets bästa"?

I detta projekt deltar en jurist och rättsvetenskaplig forskare i barnsjukvården vid Region Skåne. Syftet är att undersöka närmre hur det tillämpade rätten ser ut i den praktiknära verksamheten och hur rättssäkra rutiner och styrdokument kan utformas. Projektet har en rättsrealistisk, explorativ ansats, där rättssociologiska och etnografiska metoder förenas.