Institutionen för kriminologi har mottagit två stora bidrag från Vetenskapsrådet till forskningsmiljö om brottslighet om totalt 26 miljoner kronor. Två projekt har fått medel, ett om organiserade kriminella grupperingar och ett om våldsprevention. Huvudsökande är professor Marie Torstensson Levander och docent Kim Moeller.

Vi ställde tre snabba frågor till institutionens prefekt Anna-Karin Ivert:

Hela 25 procent av totala bidragssumman (98 miljoner kronor) från VR gick till Malmö universitet. Hur känns det?

– Jätteroligt! Det visar att även om vi fortfarande är en relativt ung och liten institution så står vi oss mer än väl i konkurrensen när det gäller externa forskningsanslag.

Vilken slags forskning ska pengarna gå till?

– VR utlyste bidrag till forskningsmiljöer inom brottslighet för att skapa förutsättningar för samarbeten i större grupperingar och möjlighet att bygga långsiktighet. Bidragen skulle sökas av en grupp forskare från olika lärosäten, nationellt eller internationellt, som över en längre period ska arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.

Vilken effekt har ett sådant bidrag på institutionens arbete framöver?

- Det är oerhört positivt och viktigt eftersom det innebär att vi får möjlighet att etablera internationella forskningsprojekt och miljöer som kommer att stärka institutionens forskning på lång sikt. Det kommer även att stärka våra utbildningar.

Vetenskapsrådet: Bidrag till forskningsmiljö om brottslighet

Text: Magnus Erlandsson