Presentation

Min forskning handlar till stor del om hur den sociala miljön påverkar utveckling och livsvillkor kopplat till frågor om kriminalitet, otrygghet och psykisk ohälsa samt om hur vi kan förebygga brottslighet och otrygghet. Jag forskar också om hur olika aktörer samverkar i frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Under forskningsprojekt finns mer information om de projekt jag arbetar med just nu.