Användning av e-cigaretter, så kallade vejps, ökar bland ungdomar. Forskare med expertis inom tandlossningssjukdom varnar nu för att vejpning kan påverka munhälsan negativt.

I en skolundersökning från 2022 hade en av fem svenska niondeklassare använt e-cigaretter någon gång den senaste månaden, enligt CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

– Vi menar att det är problematiskt att e-cigaretter har marknadsförts som om de är mindre skadliga än vanliga cigaretter. Vi vet inte hur långtidseffekterna ser ut, säger Andreas Stavropoulos, professor med expertis inom tandlossning och ordförande i den vetenskapliga kommittén för EFP, European Federation of Periodontology.

"Behövs mer forskning"

Det är välkänt att tobaksrökning har en negativ påverkan på munhälsan. Rökare har större risk att drabbas av både tandlossning och muncancer, och idag visar ett flertal studier även sambandet mellan dålig munhälsa och hjärt-kärlsjukdom. Hur vejpning påverkar munhälsan är däremot inte lika tydligt.

–  Vi vet till exempel att nikotin minskar blodcirkulationen i tandköttet men det behövs mer forskning på området för att se hur vejpning påverkar munhälsa och allmänhälsa. Vissa studier visar att det är skadligt för munnen och tandköttet, framför allt bland personer som aldrig tidigare rökt. Det ser ut som att vejpning påverkar den mikrobiella miljön i munnen negativt.

Att borsta tänderna noggrant och hålla koll på sitt tandkött är det allra viktigaste för att inte drabbas av tandlossningssjukdom. Men när tandköttet redan har skadats kan det vara svårt att återställa.

– En ytterligare fara med e-cigaretter är att man kan ha dem i munnen hela tiden, man får ingen paus. Även nikotinfria vejps innehåller en rad andra kemikalier som vi inte vet hur de påverkar vår hälsa över tid.

Rekommenderas inte som rökavvänjning

De hälsorisker som hittills uppmärksammats med vejpning är skador på hjärtat, blodkärlen, och primärt lungorna. Ett flertal organisationer och myndigheter, som det amerikanska Center for Disease Control och American Heart Association samt WHO och World Dental Federation avråder också från att använda e-cigaretter för att försöka sluta med vanliga cigaretter.

– EFP uppmanar sjukvårds- och tandvårdspersonal att inte föreslå vejpning som ett alternativ för rökavvänjning. Risken är att man fortsätter röka, bara att man använder både vanliga och e-cigaretter. Det är mycket bättre att rekommendera att helt avstå från rökning, oavsett vilken typ av cigarett det handlar om, säger Andreas Stavropoulos.

Text: Anna Dahlbeck