Ett nytt projekt ska undersöka hur träningsklockor i kombination med AI kan ge polisstudenter skräddarsydda träningstips. Målet är att fler ska klara utbildningen.

Sandra Krugly och Alexander Jansson är adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och knutna till polisutbildningen där båda undervisar i fysisk förberedelse på polisprogrammet. I ett nytt projekt ska de undersöka hur polisstudenter kan lära sig mer om sin hälsa inför de avgörande fysiska examinationerna.

– Vi ska se vilka delar av utbildningen som kan gynnas av AI-teknik och bli tillgänglig för studenterna. Förmodligen kommer vi använda träningsklockor som gör att vi kan följa upp studenterna individuellt i träningen, säger Sandra Krugly.

– Utanför utbildningen finns väldigt bra hård- och mjukvara. Tillsammans med en klocka kan AI hjälpa till att använda och lägga upp träningsscheman. Tekniken är välutforskad, välutvecklad och i hög grad kommersiell. Vi har studenter som inte klarar testerna, de förtjänar all hjälp och stöttning de kan få, säger Alexander Jansson.

Att klara utbildningens fysiska tester, som beep-test och släplyft, är en förutsättning för att få fortsätta studierna. Alexander Jansson och Sandra Krugly följer redan nu studenterna under utbildningen och ger dem tips i träningen inför testerna. Med ny teknik hoppas de kunna ge effektivare råd och bättre individanpassning.

Självskattning är svårt

En utmaning med att utbilda polisstudenter i träning är deras olika bakgrund inom träning och vilken syn de har på vad som är hård träning. Det blir svårt för dem att ge en korrekt lägesbild till lärarna.

Vi vill kunna få en bättre uppfattning av vad de tycker att fysisk aktivitet är. Man kan få fram saker i samtal men ännu bättre med objektiva data som sedan kan kombineras med självskattningsfrågor.

Sandra Krugly

Tanken är att AI-delen ska modifiera träningsuppläggen utifrån vad klockan registrerar.

– Fördelarna är uppenbara. Det kostar jättemycket att utbilda polisstudenter och de tar lån. Att inte klara en examination gör att de inte kan fortsätta sin utbildning. Att investera i teknologi kan medföra att vi når samhällsmål samtidigt som vi gynnar enskilda studenter, säger Alexander Jansson.

Text: Marc Malmqvist

Mer om projektet

Projektet ”Att lära sig hälsa – att främja hälsa och fysisk förmåga bland polisstudenter” har beviljats 50 000 kronor i stimulansmedel från Rådet för digitalisering (RåDig) på Malmö universitet. Polisutbildningen bidrar i form av tid. Projektet börjar under hösten och kommer att fortsätta hela läsåret.