Presentation

Jag är doktorand i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Inom ramen för mitt projekt undersöker jag hur elevers kunskapssyn i ämnet idrott och hälsa är relaterat till betyg och om det finns medierande faktorer. Samt om det finns skillnader mellan tjejer/killar, mellan årskurser och mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Jag undervisar också i viss omfattning på kurser inom institutionen för idrottsvetenskap och polisprogrammet.