Fler vill plugga på landets lärosäten i höst. I hela riket ökade antalet sökande med 8 procent jämfört med samma period förra året. Malmö universitet ökade sin dragningskraft med 6,4 procent. Sjuksköterska är det mest populära programmet. Bland kurserna lockar distanskursen Ledarskap och organisation flest.

När antagningen till höstens kurser och program stängde den 15 april var det 38 407 personer som hade sökt kurser eller program på Malmö universitet. Till föregående hösttermin var det 36 095 sökande.

– Det känns bra och är ännu ett bevis på att vi erbjuder intressanta och attraktiva utbildningar av god kvalitet. Det är också glädjande att se hur våra kurser utvecklas utifrån aktuell forskning och att vi därmed på bästa sätt kan bidra till en god samhällsutveckling, säger Mats Edenius, prorektor vid Malmö universitet.

Sjuksköterska mest populärt

Liksom under motsvarande sökomgång förra året är det sjuksköterska, socionom och tandläkare som lockar flest sökande till program.

När det gäller kurser sticker distanskursen Ledarskap och organisation ut. Kursen ges både på distans och på plats, men distanskursen är mest populär. Den gavs i den formen för första gången hösten 2023. Inför höstens omgång har antalet sökande fördubblats.

– Fantastiskt roligt! Vi har jobbat hårt med att skapa ett effektivt onlineupplägg med förinspelade föreläsningar som följs upp med zoom-möten. Det har blivit väldigt uppskattat och kursen har gott rykte. Vi har studenter från hela landet med bakgrund i olika branscher. Vi erbjuder kompetensutveckling och skapar förutsättningar för livslångt lärande, säger Maria Appelqvist som är kursansvarig.

Distanskurser i topp

Även på plats två och tre är det distanskurser som lockar sökande, ett tecken i tiden, enligt Maria Appelqvist.

– Ett universitet som vill ligga i framkant behöver ha ett bra utbud av distanskurser. Pandemin förändrade mycket, och vi ser en stor efterfrågan. Då är det roligt att se att våra distanskurser är eftertraktade.

Ökat intresse för högre studier

I hela riket var det totalt 406 000 personer som sökte till högskolor och universitet inför hösten 2024. Det är en betydande ökning jämfört med 2023 då antalet sökande var 375 000 personer.

– Att intresset för högskolestudier ökar är inte oväntat, säger Andreas Sandberg, t f avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet, UHR, i ett pressmeddelande.

Han pekar på den försämrade arbetsmarknaden och möjligheten till omställningsstudiestöd för personer mitt i arbetslivet som två förklaringar till att flera väljer att söka en högre utbildning.

Text: Cecilia Lindberg

Mest sökta program och kurser

De tre mest sökta programmen och kurserna på Malmö universitet. Antal prio 1-sökande jämfört med året innan (inom parentes).

Program

  1. Sjuksköterska: 689 (589 )
  2. Socionom: 637 (539)
  3. Tandläkare: 454 (399)

Kurser

  1. Ledarskap och organisation, grundkurs, 30 p, halvfart distans 881 (423)
  2. Skapande skrivande 115 p, halvfart distans 526 (517)
  3. Creative Writing 1, 15 p, halvfart distans 478 (458)

Prio 1: En individ kan antas till fler utbildningar än sitt förstahandsval. Totalt kan en sökande antas till 45 högskolepoäng. Med Prio 1 avses de anmälningsalternativ som ryms inom de 45 högskolepoäng som individen kan bli antagen till.