Två nya hedersdoktorer, Anneli Larsson och dr Anders Frid, har utsetts vid Fakulteten för hälsa och samhälle på Malmö universitet, för insatser som främjat både utbildning, forskning och samverkan.

– Årets hedersdoktorer personifierar hur långvarig, strategisk och uthållig samverkan med såväl region som Malmö stad har byggt och fortsätter att bygga vår fakultets utbildning och forskning. På så sätt hålls kunskaperna relevanta och direkt implementerbara i olika praktiker för våra akademiska professionsutbildningar, säger Anders Kottorp, dekan på Fakulteten för hälsa och samhälle.

Anneli Larsson, Filosofie hedersdoktor

Anneli Larsson har haft stor betydelse för Fakulteten för Hälsa och samhälle och framför allt Institutionen för socialt arbete. I rollen som förvaltningsdirektör på sociala resursförvaltningen och senare på funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad, har hon spelat en central roll i flera gemensamma satsningar mellan staden och universitetet. Till exempel i uppbyggnaden av forskarskolan som möjliggör för yrkesverksamma socionomer att vidareutbilda sig, och i skapandet av STYRKA-samarbetet – en reguljär samverkansstruktur mellan fakulteten och Malmö stads samtliga socialtjänstförvaltningar.

Motiveringen lyfter bland annat att Anneli Larsson, med sina modiga och banbrytande satsningar, har bidragit till en kunskapsdriven socialtjänst och en betydande förstärkning av den praktiknära forskningen på Institutionen för socialt arbete.

– Jag är stolt och hedrad över den fina utmärkelsen. Samarbetet med Malmö universitet har varit ett viktigt uppdrag i mitt ledarskap. Det har varit extra roligt att tillsammans med representanter från Malmö universitet starta upp Forskarskolan som skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samarbete och gemensam kunskapsutveckling kring viktiga samhällsfrågor, säger Anneli Larsson.

Anders Frid, Medicine hedersdoktor

Sedan sin disputation på Karolinska institutet 1992 har dr Anders Frid i sin forskning intresserat sig för ämnen som är av stor relevans för diabetessjuksköterskornas dagliga arbete. På Institutionen för vårdvetenskap har han i många år föreläst på sjuksköterskeprogrammet samt på utbildningar för blivande diabetessjuksköterskor på avancerad nivå. Därigenom har han försett hundratals sjuksköterskor med gedigna kunskaper om diabetessjukdomen och om hur vården kan utformas så att den passar den enskilde individen.

Motiveringen lyfter bland annat att Anders Frid utmärkt sig som en framstående forskare inom områden som ligger sjuksköterskans arbete nära, samt hans sällsynt goda förmåga att pedagogiskt förklara komplicerade medicinska sammanhang utan att förlora den vetenskapliga stringensen.

– Att bli utnämnd till hedersdoktor är ju omtumlande, men jag tar det som ett tecken på uppskattning. Jag har i princip enbart hållit på med diabetes, där sjuksköterskorna har en väldigt stark och självständig roll. Man ska vara medveten om vilket värde man som diabetessjuksköterska har och jag tänker hela tiden på att förmedla det i undervisningen. Det händer mycket på diabetesområdet, vilket gör att jag fortsätter undervisa trots att jag är över 70, och vi läkare behöver draghjälp från sjuksköterskorna, säger dr Anders Frid.

Text: Hanna Svederborn