Vad är egentligen tekniska mediestudier och varför är det meningsfullt att studera detta ämne? Är det något som enbart mediestudenter behöver bry sig om eller kan det också vara relevant för studenter i teknikämnen?

Dessa ord inleder boken Tekniska mediestudier - En introduktion till metoder och teknologier, som just kommit ut på förlaget Studentlitteratur. En bok som Martin Berg, Maria Engberg och Sara Leckner varit redaktörer för, samtliga forskare i medieteknik vid Malmö universitet.

I en tid då medielandskapet är i ständig förändring och traditionell medieforskning konstant utmanas, ökar behovet av att förena teknik, humaniora och samhällsvetenskap, anser Martin Berg som är professor i medieteknik och docent i sociologi. 

– Det är i mötet mellan teknikforskningens kunskap att utveckla välfungerande system och humanioras och samhällsvetenskapernas förmåga att förstå och vad som händer när teknologier inte bara pratar med varandra utan dessutom får en plats i människornas värld, som tekniska mediestudier föds, säger Martin Berg.

I boken bjuds ledande forskare in till samtal om teknologins utmaningar och möjligheter. Här presenteras även redskap för att utforska, beskriva och förstå nya relationer mellan medieteknologier och dess omvärld.  

Den som i vår tid vill förkovra sig i mediestudier kan finna det svårt att veta vart hen ska vända sig för att få en överblick.

Martin Berg, professor i medieteknik

 

Bokens första halva ryms exempelvis under rubriken ”Metoder” och i dessa kapitel presenteras olika sätt att göra tekniska mediestudier på för läsarna. Syftet är att visa hur de på egen hand kan utforska den medieverklighet de lever i.

 

Varför behövs den här boken?

– Den som i vår tid vill förkovra sig i mediestudier kan finna det svårt att veta vart hen ska vända sig för att få en överblick. Vi har nämligen att göra med ett fält som under senare år har expanderat och kommit att sammanvävas med många andra vetenskapliga fält och discipliner, säger Martin Berg.

 

Text: Magnus Erlandsson

 

Info om boken

Boken Tekniska mediestudier riktar sig främst till studenter inom ämnen som medieteknik, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturvetenskap, data- och systemvetenskap, interaktionsdesign och informatik.

Länk till Studentlitteratur