Presentation

Martin Berg är professor i medieteknik och docent i sociologi. Hans forskning fokuserar på digital sociologi, med särskild orientering mot kritiska studier av framväxande digitala teknologier och olika varianter av digital etnografi.