Presentation

Martin Berg är professor i medieteknik och docent i sociologi vid Malmö universitet. Hans forskning kretsar kring digital sociologi, med särskilt fokus på kritiska studier av algoritmer och automatiseringsprocesser.