Presentation

Martin Berg är professor i medieteknik och docent i sociologi vid Malmö universitet. Hans forskning kretsar kring digital sociologi, med särskilt fokus på kritiska studier av algoritmer och automatiseringsprocesser.

Kommande publikationer

  • Berg, M. (accepterat). Digital Technography: A Methodological Framework for Interrogating Emerging Technologies. Paper som presenteras vid 3rd International Conference ILIS, Salerno, Italien, November 2021.

  • Berg, M. (kommande). Digital Etnografi. Lund: Studentlitteratur.

  • Berg, M. (2022). Hate it? Automate it! Thinking and Doing Robotic Process Automation and Beyond. I S. Pink, M. Berg, D. Lupton & M. Ruckenstein (red). Everyday Automation: Experiencing and Anticipating Automated Decision-Making. Abingdon: Routledge.

  • Pink, S., Berg, M., Lupton, D., & Ruckenstein, M. (red.) (kommande). Everyday Automation: Experiencing and Anticipating Automated Decision-Making. Abingdon: Routledge.

  • Berg, M., Engberg, M., & Leckner, S. (red.) (kommande). Tekniska mediestudier. Lund: Studentlitteratur.