Presentation

Martin Berg är professor i medieteknik och docent i sociologi vid Malmö universitet. Hans forskning kretsar kring digital sociologi, med särskilt fokus på kritiska studier av algoritmer och automatiseringsprocesser.

Kommande publikationer

  • Berg, M. (accepterat). The state of work automation: Interrogating anticipated futures and metaphors of organisational change. Paper som presenteras vid konferensen EASST 2022 – The politics of technoscientific futures, Madrid, Spanien.

  • Berg, M. (kommande). Digital Etnografi. Lund: Studentlitteratur.

  • Berg, M., Engberg, M., & Leckner, S. (red.) (kommande). Tekniska mediestudier. Lund: Studentlitteratur.

  • Berg, M. (kommande). TikTok: Interaktionsplattform och affektiv atmosfär. I M. Berg, M. Engberg & S. Leckner (red). Tekniska mediestudier. Lund: Studentlitteratur.