Eric Lassiter och Beth Campbell har utsetts till hedersdoktorer vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet. De har jobbat tätt ihop i sin forskning om kollaborativ etnografi och om hur forskare och de människor som studeras båda kan vara bidragande i forskningsprocessen och forskningsförmedlingen.

Eric Lassiter är professor vid Marshall University i West Virginia, USA. Hans forskning fokuserar på kollaborativ etnografi och delade processer för undervisning. Han har undersökt hur både forskare och studenter kan skriva tillsammans för att främja samarbete och ömsesidigt lärande.

– Jag är i stigande grad intresserad av hur kollaborativa former för forskning och skrivande kan bidra till att kunskaper delas mellan forskare, studenter och allmänheten, som tillsammans deltar aktivt i forskande och lärande processer med fokus på skillnader, säger Eric Lassiter.

Publicerat tillsammans

Beth Campbell, docent vid Appalachian State University’s Reich College of Education i North Carolina, USA, forskar även hon om kollaborativ forskning och skrivande, särskilt genom delad handlingskraft och delat engagemang. Båda har arbetat och publicerat tillsammans under lång tid.

– Det är en oerhörd ära att bli utnämnd till hedersdoktor, särskilt med tanke på Malmö universitets stora engagemang för interdisciplinära program, samverkan och lärarutbildning. Efter att nyligen ha avslutat ett administrativt uppdrag vid mitt universitet är jag superglad för, och djupt tacksam över, de nya möjligheter till samarbete kring forsknings- och förändringsprocesser som denna utnämning kommer att medföra, säger Beth Campbell.

– Att vara knuten till Fakulteten för lärande och samhälle på detta sätt är en stor ära och ett privilegium. Jag är särskilt glad över att vår forskning och våra texter har använts av lärare och studenter i Malmö. Jag ser fram emot att kunna bidra till ytterligare dialoger över olika fält och mellan universitet, säger Eric Lassiter.

Publicerad av: Marc Malmqvist

Motivering

I motiveringen till utnämningen står det bland annat:

Elizabeth Campbell och Eric Lassiter har inte bara tagit upp och arbetat med att ta fram möjliga lösningar på frågor som rör all forskning och skrivande som gjorts från etnografisk forskning, de har genom sitt arbete tagit upp frågor som rör deltagande forskning, där forskare och beforskade samarbetar i forskningsprocessen, en växande trend av forskning på vårt universitet.