Äldre, pensionerade personer kan inte ringa IT-avdelningen när mobilen eller datorn krånglar. I stället är barn och barnbarn viktiga för lärandet. Att få till lugna stunder då det fungerar att lära sig är både avgörande och något som de äldre lägger mycket krut på, visar ny forskning.

Carolina Martinez, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Malmö universitet, har intervjuat 70–94-åringar om framgångsfaktorer och hinder för att lära sig om digitala medier av yngre generationer. Några av de äldre har även visat exempelvis sin mobiltelefon och anteckningar med instruktioner som barnbarn har bidragit med.

– Studien visar att barn och barnbarn har en viktig roll i att stödja äldre i att utveckla digitala kompetenser på olika sätt. Det är intressant att se hur detaljerade berättelser de äldre har kring dessa ganska vardagliga händelser, säger Carolina Martinez.

Mycket planering bakom

– Det var slående hur aktiva de äldre som jag intervjuade är för att få till stånd stunder av lärande och för att få situationerna att fungera. Exempelvis berättade en man att han noga planerat att under en promenad med dottern och barnbarnen fråga om hur kameran fungerar på mobiltelefonen. Han tänkte att det skulle vara naturligt att prata om det då, och samtidigt vara en lugn samlad stund.

Det var slående hur aktiva de äldre som jag intervjuade är för att få till stånd stunder av lärande och för att få situationerna att fungera.

Carolina Martinez

Studien visar att de är äldre är mest benägna att ta upp akuta frågor.

–  Att lära sig mer om bildredigering och annat som kan handla om att få utveckla sina olika digitala intresseområden är svårare att få till för de äldre

Att överhuvudtaget vilja och att våga be om stöd påverkar.

– De äldre vet att barn och barnbarn har många andra åtaganden, och då väljer man att ta om hand om dem istället för att prioritera sina egna behov. Det är viktigt att tänka på att det är inte alltid äldre ber om hjälp. Då är det bra att vara proaktiv, underlätta för att ställa frågor och skapa en lugn atmosfär.

Att bli involverad

För äldre som vill lära sig – vilket är viktigt för självständigheten - är det viktigt att få möjligheten att själv prova på.

– Blir man inte involverad har man inte möjlighet att lära sig. Det är en grundprincip för allt lärande, säger Carolina Martinez.

– Störst möjlighet för lärande är när kommunikationen fungerar väl. Det är när det är en lugn atmosfär, barnet eller barnbarnet visar lugnt och steg för steg och kanske följer upp med tydliga anteckningar. Att förenkla och göra informationen hanterbar är viktigt för lärandet.

Att äldre ofta bor i egna hushåll och att ha långt till de yngre är andra hinder för lärande. Det kan också vara att barn och barnbarn inte kan göra informationen hanterbar, eller inte är så kunnig på just den mobiltelefon som den äldre har.

– Det är också stor skillnad på att få hjälp och att lära. Att få hjälp med att få något fixat är en sak, vilket inte heller ska underskattas, men att få hjälp med att lära sig är en annan.

Ingen struktur i samhället

Carolina Martinez menar att de äldre saknar naturliga forum för att lära sig om digitala medier.

– Barn har ett helt system med skolan kring sitt lärande. Och många vuxna i arbetslivet kan ringa IT-avdelningen när något krånglar. Men pensionärer har inget system runt sig. Visst finns det kurser men inte en bra struktur. Ingen i samhället tar ansvar för äldres lärande av digitala medier.

Text: Kristina Rörström

Mer om forskning om äldre och digitala medier

Inom studien gjordes både djupintervjuer och uppföljningsintervjuer med 22 äldre personer, att lära sig om och att använda digitala medier. Samtliga intervjuade personer använde digitala medier i någon utsträckning, och samtliga hade barn och barnbarn. Studien handlade framförallt om lärande i personliga möten, inte i digitala möten. Intervjuerna gjordes precis innan dess att covid19-pandemin påverkade det svenska samhället.

I forskningsartikeln används begreppet ”warm expert”. En ”varm expert” är en person som står – i detta fall – den äldre personen nära och finns tillgänglig i dennes liv. Detta till skillnad från vanliga ”kalla” experter, till exempel ingenjörer som utvecklar medieteknologi. De varma experterna är experter i relativ bemärkelse, det vill säga de är kanske inte experter men de kan mer än de som de hjälper.

Läs hela forskningsartikeln:

The warm expert—A warm teacher?: Learning about digital media in intergenerational interaction av Carolina Martinez och Tobias Olsson, Malmö universitet.

Mer om Carolina Martinez forskning