Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde är barn och digitala medier. Jag har skrivit en avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap om barn och internetreklam. Under hösten 2018 arbetade jag med ett forskningsprojekt om fritidslärares förhållningsätt till digital kompetens och lärande i fritidshemmet.

Under 2018-2021 deltar jag också i ett forskningsprojekt om äldre, digitala medier och lärande, där jag undersöker hur individer som är 65 år och äldre lär sig om digitala medier tillsammans med yngre generationer, som barn och barnbarn. Detta projekt finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse.