Universitetsläraren Mariia Tyshchenko från Ukraina blir hedersdoktor vid Malmö universitet. Hon får utnämningen för sitt oförtröttliga arbete för mänskliga rättigheter, jämställdhet och fred.

Motiveringen beskriver henne som ”… på alla sätt ett föredöme vars arbete och engagemang imponerar, inspirerar, och ger hopp om en bättre, mer rättvis och fredligare värld”.

– Jag ser mig själv som en aktivist. Forskningen är alltid basen som möjliggör för mig att bidra till förändring. Mitt mål är att skapa ett samhälle där folk kan få sina behov uppfyllda, säger Mariia Tyshchenko, universitetslärare vid Kyiv National Economic University.

Sedan hon deltog i programmet Sustainable Public Management vid Malmö universitet 2015 har hon samarbetat med lärare från universitetet kring frågor rörande social hållbarhet och social innovation i Ukraina. Programmet finansierades av Svenska institutet och genomfördes inom ramen för SI Academy for Young Professionals (SAYP).

Genom frivilligorganisationen Poruch, som står för ”redo att hjälpa”, har Mariia Tyshchenko startat ett 20-tal projekt, oftast med fokus på kvinnor och unga eller personer med funktionsvariationer i Ukraina. Hennes projekt är grundade i de mänskliga rättigheterna och drivs i samverkan med lokala aktörer och internationella samarbetspartners.

Jämställdhet, antidiskriminering och fredsskolor

Mariia Tyshchenko har arbetat mycket med att införa jämställdhets- och antidiskrimineringsplaner på såväl lokal som nationell politisk nivå i hemlandet.
– Det har varit mycket framgångsrikt, men det finns fortfarande de som är emot det, ofta av religiösa skäl, säger Mariia Tyshchenko.

Ett annat projekt som engagerar henne är fredsskolorna som startade 2015. Målgrupperna är barn, lärare, studenter och ibland föräldrar och lokala myndigheter. Syftet är att kommunicera budskap om icke våld, förebyggande av konflikter och medling.

Av särskilt aktuellt intresse är projekten i Donetsk och Luhansk: Supporting Recovery and Sustainable Solutions for Internally Displaced Persons och Inspiring peace in Ukraine: Development of children and youth through non-violence. Det senare pågick fram till krigsutbrottet.

Fokus nu är nödhjälp

På grund av kriget ligger alla projekt i Ukraina nere. Mariia Tyshchenko ägnar sig nu åt nödhjälp och med att koordinera humanitära insatser till framförallt södra Ukraina. I samarbete med Malmö universitet har hon bland annat varit med att evakuera ett 40-tal personer med funktionsvariation från Charkiv. Hon är också engagerad i arbetet med att hitta utbildningsplatser utomlands åt ukrainska studenter.

– Du kan inte studera eller koncentrera dig på ett prov när du hör bomber falla över huvudet. Vi måste få hjälp att förenkla procedurer så de kan studera i andra länder, säger Mariia Tyshchenko.

Mariia Tyshchenko befinner sig nu i Sverige, men hennes föräldrar är kvar i Kiev och hennes hemstad i södra Ukraina är ockuperad. Hon vädjar till omvärlden att inte glömma Ukraina.

– Vi behöver humanitärt stöd och hjälp med att bygga upp vårt land igen. I början av kriget var alla länder intresserade. Risken är att folk tröttnar på information från Ukraina, men vi dör varje dag. Vi slåss för hela Europas säkerhet. Vi är alla under press.

Text: Magnus Jando

Mer om Mariia Tyshchenko

Mariia Tyshchenko är utsedd till Lokal demokratihjälte av organisationen Swedish International Centre for Local Democracy.

Läs mer på ICLD:s webbplats

Läs mer om tidigare hedersdoktorer och årets högtidsvecka

Högtidsvecka 2022