Tre frågor till Emma Lundin, historiker som forskat om Storbritanniens politiska historia och undervisat om monarkins roll i avkoloniseringen och i statsskicket. Som brittisk medborgare följer hon också utvecklingen i landet noga.

Hur reagerade du över beskedet om drottningens bortgång?

– Det var inte oväntat men hennes död är såklart något som påverkar många människor, vare sig de är monarkister eller ej. Den plan, Operation London Bridge, som funnits sedan 60-talet för hur drottningens eventuella död ska hanteras rullas nu ut. Det är väldigt intressant att följa hur det går till i praktiken, och se sorgen som väller fram från människor som aldrig träffat drottningen men som alla känner sig personligt berörda.  

Hur skulle du beskriva hennes betydelse?

– Den fiktiva bilden av drottningen är extremt stark, egentligen vet vi väldigt lite om henne som person. Klart är att hon har haft en unik och central roll i vår moderna historia. Hon har varit en oerhört stark symbol för hela det brittiska statsskicket.

– Samtidigt finns det stark kritik mot henne, inte minst från före detta kolonier. Hon har ibland beskrivits som en reformerande drottning men den bilden stämmer inte. Avkoloniseringen i exempelvis södra och östra Afrika, skedde inte tack vare henne eller den brittiska monarkin utan på grund av koloniernas långa och ofta väpnade kamp för frihet.

Hur ser framtiden för den brittiska monarkin ut?

– I samma ögonblick som drottningen gick bort blev Charles kung. Han är inte alls lika populär och har en hel del knutar att lösa, till exempel skandalen med brodern prins Andrews samröre med Jeffrey Epstein och relationen till Harry och Meghan. Skvallerpressen kommer nog att få en hel del att göra framöver.

– Nu ställs också den viktiga frågan om vad som är en modern monarki på sin spets. Charles är känd för att han har en massa åsikter om allt från ekologiskt lantbruk till byggnadsvård, och han förespråkar homeopati. Det är besvärligt eftersom monarken officiellt inte ska ha några åsikter. Det ska bli intressant att följa hur Charles tar sig an rollen som kung.

Text: Jessica Bloem

Mer om Emma Lundin