Presentation

Forskning

Jag är fil.dr. i historia och disputerade 2016 på Birkbeck, University of London med avhandlingen 'Practical Solidarity: Connections between Swedish Social Democratic Women and Women in the African National Congress, 1960-1994'. I avhandlingen undersökte jag hur politiska aktivister från olika länder skapade en gemenskap över nationsgränser och hur denna påverkade idéer om genus och jämställdhet på lokal nivå.

Jag forskar om frihetsrörelser och -filosofier ur ett globalt, jämförande och transnationellt perspektiv, ofta med anknytning till södra Afrika och norra Europa. Avkolonisering, självständighetsrörelser, demokrati och olika sorters kamp för inflytande och makt är viktiga teman.

Just nu arbetar jag med projektet 'Exiled: Activism, Identity and the ANC of South Africa in Sweden' som finansieras av Crafoordska stiftelsen 2021-2024. Jag skriver också artiklar och böcker om könskvoteringsstrategier inom brittiska Labour, svenska Socialdemokraterna och sydafrikanska ANC, samt svensk utrikes- och solidaritetspolitik. Jag driver forskningsnätverket Global Solidarity Activism med Kate Law (University of Nottingham) och är involverad i flera olika samarbeten och nätverk.

Sedan 2021 är jag reviews editor på Journal of Contemporary History, och tar gärna emot förslag på lämpliga böcker och recensenter.

Undervisning

Jag undervisar främst på kandidatprogrammet i Historia: inriktning mot kulturarvsstudier , blivande samhällslärareämneslärarutbildningen samt fristående kurser inom historia och samhällsvetenskapliga ämnen. Jag har tidigare undervisat på Queen Mary University of London, King’s College London, Goldsmiths, University College London samt Birkbeck, University of London.

Utbildning och tidigare erfarenhet

Utöver min doktorsexamen har jag en kandidatexamen i journalistik och modern historia (BA Journalism with Contemporary History) från City University och Queen Mary University of London, och en Master i modern historia och statsvetenskap (MA Contemporary History and Politics) från Birkbeck, University of London. Jag har varit verksam som journalist sedan 2003, med anställningar på BBC och Condé Nast Publications, samt frilansuppdrag för Sveriges Radio, The Guardian, Prospect, Historiskan och andra.

Publik historia och vetenskap

Sedan 2017 driver jag en podd – Tomorrow Never Knows – med historikern Charlotte Lydia Riley som är verksam vid University of Southampton i Storbritannien. Jag är också involverad i MAU:s nya Historieverkstad, och har medverkat i media både som historiker och som journalist.