Feminism, manga och självbiografiska skildringar. Det är några aktuella teman inom serieforskningen som lyfts när Malmö universitet arrangerar en forskningsdag under Skillinge seriefestival.


– Det är ett jättebra tillfälle för forskare, serietecknare och konstnärer att mötas. Det leder vidare till nya forskningsprojekt, och det blir en ömsesidig inspiration. Ju mer dialog vi har, desto mer nyskapande serier får vi, säger Gunnar Krantz, konstnärlig professor vid Malmö universitet.

Ämnen som engagerar i dag

Det är tredje året som Malmö universitet arrangerar en serieforskningsdag under Skillinge serifestival som funnits sedan 2017 och som samlar många namnkunniga serietecknare från hela landet. Gunnar Krantz säger att forskningsdagen ger en bra bild över vilka teman som engagerar i dag. Ett sådant område är feministiska serier och där står enligt Gunnar Krantz Sverige särskilt starkt.

– Vi är väldigt långt framme i Sverige, särskilt genom Liv Strömquist, och det har fått genomslag i den internationella forskningen.
Andra ämnen i tiden är mangaserier samt och självbiografiska och dokumentära skildringar. Aktuellt är också kopplingen mellan serier och pedagogik.
– Inom forskningen finns ett stort intresse för hur man kan arbeta med serier som pedagogiskt verktyg i skolan, säger Gunnar Krantz.

Ny samlingsplats för serieforskning

Under hösten kommer nystartade Malmö University Comics Hub att lanseras på allvar. Huben är tänkt att fungera som en samlingsplats och motor för serieforskning, men precis som på seriefestivalen spelar utbytet med de aktiva serietecknarna en stor roll.

– Mitt uppdrag gentemot konstnärerna är att visa att tröskeln in till akademin inte behöver vara så hög. Vi har redan lektioner och utställningar på universitetet där serietecknare är med och delar med sig av sina kunskaper, säger Gunnar Krantz.

Fakta om Skillinge seriefestival

Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Skillinge seriefestival den 1-4 september på Skillinge teater och på Österlens museum i Simrishamn.

Läs hela festivalprogrammet

Mer om Gunnar Krantz forskning