Presentation

Gunnar Krantz är konstnärlig professor i Visuell kommunikation/teckning. Hans huvudfokus är tecknade serier och han är själv verksam som serietecknare sedan slutet av 70-talet. Han har bidragit till att introducera samtida serier för den svenska publiken som serietecknare, redaktör och kritiker. Han har publicerat en rad böcker och hans arbete har visats på konstinstitutioner i Sverige och Danmark. Han myntade begreppet ”Seriestaden” om Malmö 1998 och har kring detta begrepp bidragit till att utveckla en infrastruktur kring, serieskapande, seriepedagogik och serieforskning. Hans forskning kretsar kring konstnärliga gestaltningsformer inom tecknade serier, former för produktion av tecknade serier, det svenska seriefältets uppkomst, samt relationen mellan tecknade serier och samtidskonst. Personliga websidor: https://www.seriekonst.se/ https://gunnarkrantz.se/

Aktiviteter