INTERNATIONALISERING. Med hjälp av digitala och fysiska möten sedan innan pandemin har en internationell koordinator vid institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet funnit ett program i USA med matchande intressen och internationella ambitioner.

En grupp bestående av fyra pedagoger och 30 studenter från James Madison University (JMU) har spenderat fyra veckor för ett utbyte i form av en sommarutbildning i Malmö. Gränsöverskridande samarbeten, utbyten och nätverkande har gynnat både svenska och amerikanska studenter som har vunnit perspektiv, nätverk och erfarenheter att dra nytta av framöver.   

Under ett tidigt möte år 2019 mellan en grupp från grafisk design-utbildningen vid JMU i delstaten Virginia och dåvarande internationelle koordinatorn Daniel Gaffner, programansvarig för kandidatprogrammet Grafisk design vid institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) identifierades tydliga gemensamma intressen och områden för samarbete. Under pandemin etablerades samarbetet ytterligare via digitala kanaler, och ett studentutbyte började ta form. Workshops ägde rum och planer på att etablera ett utbyte av utbildningar ledde till en internationaliseringsprocess där utbildningarna på båda sidor Atlanten hämtade inspiration från varandra. De amerikanske pedagogerna är nöjda över att kunna erbjuda sina studenter möjligheten att komma till Malmö för ytterligare kompetensutveckling.

Bredare perspektiv

– Att komma till Malmö så här i grupp ger oss möjlighet att lyfta utbildningen till en högre nivå. Vi har möjlighet att lära från andra, och skandinavisk design ligger i framkant vilket ger utbytet och besöket en stark karaktär. Under ett par veckor får vi bli en del av skandinavisk design, säger Justin Henriques, Ph.D. och ämnesansvarig vid Department of Engineering vid JMU.

Samarbetet och planerna om utbyte stärktes av adaptering till digitala möten under pandemin. Förklaringen förmodas vara ett frekvent och mer omedelbart samarbete online. När studenterna nu möts i Malmö 2023 är det första gången de upplever ett fysiskt möte med studenter de redan känner från den digitala arenan.

– Våra studenter inspireras av nya designidéer och använder industriell design i Skandinavien som referens. Särskilt hållbarhet är ett område som vi hoppas de kommer känna anslutning till efter besöket till Sverige. Hållbarhet är väldigt integrerat i svensk design. Studenterna har nu ramverket till framtida samverkan och internationella designprojekt, säger Justin Henriques.

– Vi har redan studenter i USA som har gjort internationella utbyten tidigare, och de befinner sig nu i ledarpositioner. Samma före detta studenter återkommer ofta till hur deras attityd och arbetssätt förändrades genom en helomvändning av perspektiv efter att ha upplevt design från andra kulturer, säger Carissa Henriques, lektor i ämnet Graphic Design vid School of Art, Design, and Art History vid JMU.

Design i Öresundsregionen

Både Justin och Carissa poängterar också att efter besök i Stockholm upptäckte de att Malmö är mer tillgängligt och öppet. Närheten till Köpenhamn där gruppen ska besöka årliga utställningar och designfestivaler gör att de kommer väldigt nära skapandet av sann skandinavisk design.

– Med hjälp från begåvade människor här i Sverige kommer studenterna tillbaka till JMU och visar upp ett annat tankesätt, en annan attitud, säger Carissa.

– Vi försöker lägga upp schemat så optimalt vi kan. Det blir mycket grupparbeten, designanalys, prototyping och massvis med diskussioner, säger Daniel Gaffner.

Daniel Gaffner menar att sommarstudier i fyra veckor kan vara lagom för att man ska få en god inblick i det kulturella utbudet.

– Det bästa är om man inte behöver resa runt för mycket under tiden så att man kan fostra goda relationer till sina internationella studiekollegor och medstudenter, säger han.

– Det är ganska svårt att få amerikanska studenter att resa utomlands på utbyte, men vi försöker plantera ett frö av intresse att åka till andra universitet, till exempel via INU. Det krävs en liten ansträngning att hjälpa med koordinering och kontakter, men vi märker redan efter ett par dagar att studenterna känner ”I’m here now. Malmö is my place”, avslutar Justin.

Text: Johan Portland

PEDAGOGER FRÅN JAMES MADISON UNIVERSITY PÅ UTBYTE I MALMÖ

Justin Henriques, PhD

Associate professor of engineering
Department of Engineering

Carissa Henriques

Associate professor of graphic design
School of Art, Design, and Art History

Audrey Barnes

Associate Professor of Industrial Design
School of Art, Design, and Art History

Nick Brinen

Architectural Design Area Coordinator, Assistant Professor of Architectural Design
School of Art, Design, and Art History