Tack vare ett omfattande stipendieprogram från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står Anil Incel, postdoktor på Biofilms Research Center for Biointerfaces, inför en ny möjlighet att stärka sin kompetens. Han ska åka till Stanford University för att forska i två år.

– Jag har studerat och forskat vid olika universitet i Europa, och ser fram emot att även få se hur det är i USA, säger Anil Incel som ursprungligen kommer ifrån Turkiet, men tog sin doktorsexamen vid Malmö universitet, och fortsätter:

– Det känns spännande och lite skrämmande, eftersom det är ett av världens mest prestigefyllda universitet och en mycket kompetent miljö. Det kommer att vara utmanande, men jag är glad att jag fått denna möjlighet. Jag valde Stanford, inte bara för dess prestigefyllda rykte, utan också för att min akademiska karriär och mina framtida forskningsämnen stämmer överens med universitetets styrkor och expertis.

På Stanford University ska han forska på framtagning av syntetiska antikroppar som kan användas i utvecklingen av diagnostiska verktyg.

– Den exakta karakteriseringen av olika mänskliga sjukdomar, inklusive cancer, är starkt beroende av specifika naturliga reagenser såsom antikroppar eller lektiner. Brist på sådana reagenser kan försvåra utvecklingen av exakta diagnostiska metoder och riktade terapier. Genom att framställa reagenserna syntetiskt är det möjligt att förbättra kliniska interventioner och diagnostiska verktyg, och därigenom avancera fältet, säger Anil Incel.

Ansökan till stipendiet öppnar på hösten varje år, med deadline i november. Som en del av ansökningsprocessen är det viktigt att den sökande tar kontakt med en forskare vid det valda universitet, vars laboratorium, avdelning eller institut man är intresserad av att gå med i. I juli tog Anil kontakt med professor Tom H. Soh på Stanford University för visa sitt intresse av att vara med i hans forskargrupp vid avdelningen för elektroteknik och radiologi. Anil Incel visade sitt CV och presenterades för forskargruppen.

– I september jag fick ett inbjudningsbrev från dem, som en bekräftelse på att de är villiga och beredda att ta emot mig för att forska tillsammans. Sen skrev jag färdigt ansökan där jag förtydligade mina idéer och hur jag kan jobba ihop med gruppen, berättar han.

Efter sin postdoktorala vistelse vid Stanford University kan Anil Incel få stöd i ytterligare två år när han återvänder till Sverige. Detta stöd gör det möjligt för stipendiaterna att nyttja sina värdefulla erfarenheter från Stanford i sin fortsatta forskning i Sverige.

 

Text: Hanna Svederborn