Möjligheten att utnyttja de demokratiska rättigheterna är ojämlik. Nu släpps ett studiematerial för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studiecirkeln ”Så här påverkar du samhället” har tagits fram av forskare vid Malmö universitet.

Alla ska kunna vara en del av civilsamhället och av demokratin. Men så ser det inte ut i verkligheten. Bland personer med intellektuell funktionsnedsättning är valdeltagandet lägre än bland befolkningen i stort.

– Det finns redan material för målgruppen om hur det går till att rösta. Men demokrati är mer än en valdag – det är något som ska pågå 365 dagar om året. Nu vill vi även lyfta hur man kan påverka mellan valen, säger forskaren Mikael Mery Karlsson som tillsammans med kollegan Matilda Svensson Chowdhury har utarbetat det nya studiecirkelmaterialet.

Finansierat av Forte

Bakgrunden är ett större forskningsprojekt som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte. Det syftar till att titta på livslängden för människor med kognitiva funktionsnedsättningar ur ett politiskt och socialt perspektiv. Att ta fram en studiecirkel är ett delprojekt för att nyttiggöra forskningen.

– Vi har tagit fram ett material för 12 träffar med olika teman: så här organiserar du en demonstration, så skriver du en debattartikel och så får du en politiker att lyssna är några exempel som tas upp.

 Det finns redan material för målgruppen om hur det går till att rösta. Men demokrati är mer än en valdag – det är något som ska pågå 365 dagar om året.

Mikael Mery Karlsson

Mikael Mery Karlsson hoppas att studiecirkeln, som är skriven på lättläst svenska, bidrar till att fler tar del av de demokratiska rättigheterna i vardagen – och i förlängningen också påverkar valdeltagandet.

– Känner man att man kan vara med och påverka sin vardag är det också något som kan motivera att delta i val, säger han.

Texterna i materialet är utformade i dialog med Grunden, en intressepolitisk förening för och av personer som har intellektuella funktionsnedsättningar.

Mer behöver göras 

Behoven av att tillgängliggöra och få fler att känna delaktighet i samhället är stora, och studiecirkeln är ett bidrag, påpekar Mikael Mery Karlsson som forskar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Det är väldigt mycket som behöver göras. En sak är att vi forskare borde bli mycket bättre på att tillgängliggöra vår forskning genom att erbjuda texter på lättläst svenska.

Tillhandahålls av Studieförbundet Vuxenskolan

Studiecirkeln ”Så här påverkar du samhället! En handbok i aktivism för personer med intellektuell funktionsnedsättning” finns att få tillgång till via Studieförbundet Vuxenskolan och är öppet för alla studieförbund – och privatpersoner att använda. För att få tag i det ska man kontakta närmaste lokalavdelning inom Studieförbundet Vuxenskolan.