Regeringen har beslutat att utse Mia Rönnmar till ny rektor vid Malmö universitet. Hon tillträder jobbet den 1 augusti 2024.

Mia Rönnmar är professor i civilrätt och är idag verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, där hon även var dekan 2015–2020.

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad över att få det här förtroendet. Malmö universitet har en imponerade och unik profil i hur man närmar sig stora samhällsfrågor, både i utbildning, forskning och tillsammans med andra samhällsaktörer, säger hon.

Gränsöverskridande och internationella samarbeten har löpt som en röd tråd genom Mia Rönnmars akademiska karriär. Hon har varit gästforskare vid London School of Economics, European University Institute och Sydney Law School.

Mia Rönnmars forskningsområden omfattar framför allt arbetsrätt och industrial relations från ett svenskt, komparativt och europeiskt perspektiv. Hon har varit president för ILERA, International Labour and Employment Relations Association, och sitter för närvarande med i FN-organet ILO:s expertkommitté, som granskar hur medlemsländerna följer konventionerna kring arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

"Kommer in med stor nyfikenhet, energi och entusiasm"

Parallellt med forskning och internationell samverkan har Mia Rönnmar även haft ett stort engagemang för utbildning och pedagogiska frågor.
– Förutom att jobba nära studenter som lärare och handledare så har jag också varit studierektor och ansvarig för forskarutbildning. Studentinflytande, akademiska karriärvägar och meritokrati är viktiga frågor för mig liksom frågor om jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö.

Du har haft Lunds universitet som bas under många år. Hur känns det att ta steget över till Malmö?
– Jag kommer in med stor nyfikenhet, energi och entusiasm för att lära känna Malmö universitet och medarbetare och studenter. Det finns förstås stora skillnader men utifrån min gränsöverskridande forskningsprofil med koppling till en samhällsnära professionsutbildning så finns också många beröringspunkter, säger Mia Rönnmar.

Nuvarande rektor vid Malmö universitet Kerstin Thams mandatperiod löper ut den sista juli 2024. Det innebär att Mia Rönnmars första dag på jobbet blir 1 augusti.
– Styrelsen välkomnar Mia Rönnmar som rektor och ser fram emot samarbetet. Rönnmar har både en vetenskaplig och ledarskapsmässig bakgrund som ger ett bra avstamp i det kommande uppdraget på Malmö universitet, säger Olivia Wigzell, ordförande i universitetsstyrelsen.