Känslor spelar en avgörande roll vid bostadsköp, i bättre såväl som i dagens tuffare tider. Det menar forskaren Birgitta Vitestam som studerat hur bostadsrättsköpare går till väga när de skaffar sin bostad.

–  Bostadsmarknaden är människor. Det handlar om att skapa ett hem, och hemmet är den plats där du ska känna dig trygg och förankrad. Studier visar att det är känslor som till stora delar sätter priset, säger Birgitta Vitestam, ekonomie doktor i företagsekonomi och universitetslektor vid Malmö universitet.

En markör för vem du är

2017 disputerade Birgitta Vitestam med avhandlingen ”Mitt hem och min ekonomi: en studie av hur bostadsrättsköpare kalkylerar”, där hon beskriver hur både krassa siffror och sådant som inte går att kvantifiera ingår i kalkylen.

–  Alla faktorer är med och bestämmer priset, inte bara läget och att bostaden har en viss storlek utan hela känslan kring det. En bostad är en markör för vem du är.

Det är svårt att tala om rationalitet när det gäller boende, enligt Birgitta Vitestam. Bostadsspekulanten väger utöver ekonomin också in sociala faktorer, som att man känner att man passar in i området och att grannarna verkar vara lika en själv. Spelar in gör även kulturella faktorer: du vill kanske ha nära till kulturupplevelser, till pulsen på Möllan eller gillar en viss stilhistorisk epok.

–  Många återvänder också till något de haft anknytning till tidigare i livet, där de kommer ifrån eller något som påminner om det. Om man till exempel är uppvuxen vid havet eller nära skogen, säger Birgitta Vitestam.

Bostadsmarknaden som en teaterföreställning

Birgitta Vitestam beskriver bostadsmarknaden som performativ, som en slags ständigt pågående ”teaterföreställning” människor skapar tillsammans. Under lång tid har det tagit sig uttryck i väldigt snabba budgivningar och höga priser på det mesta. Typiskt för de senaste åren är den gröna vågen under Corona, då hemmet fick en ännu större betydelse. Efter restriktioner sökte man en annan hägrande livsstil, menar Birgitta Vitestam. Sociala medier, influerare  och även mäklare spelade här en stor roll.

– Mäklare visade inte bara bilder på de fyra rummen utan också kanske ett par gummistövlar som skulle signalera att här plockar man svamp. Det blev tydligt att folk agerade känslomässigt.

Med räntehöjningar och allmänt ökade kostnader får vi en annan ”teaterföreställning”.

– Nu har vi en väldigt osäker marknad och känslorna präglas i stället av rädsla och oro. Många unga har aldrig varit med om något liknande. Kanske har det något gott med sig i att priserna blir mer rimliga och att fler får en chans att köpa en bostad, säger Birgitta Vitestam.

Text: Magnus Jando