Presentation

Jag är ekonomie doktor i företagsekonomi, disputerad vid Handelshögskolan i Göteborg och arbetar som lektor och forskare.

Forskningen handlar främst om bostäder, kalkylativa praktiker och marknader.

Min avhandling beskriver hur bostadsrättsköpare går till väga när de skaffar sin bostad. Köparna får berätta fritt och avhandlingen kommer nära en vardaglig form av redovisningspraktik. Det blir en beskrivning av hur livsstil och känslor får betydelse när köparna väver samman olika avgörande faktorer. Denna kalkylativa praktik innefattar en kalkylering där både siffror och sådant som inte går att kvantifiera ingår.