Gängvåld och unga som tidigt dras in i kriminalitet har dominerat nyhetsrapporteringen de senaste åren. Nu inrättas Malmö Center for Policing and Prevention vid Malmö universitet, tack vare en donation på 30 miljoner kronor.

– Vi hoppas kunna knyta samman forskning och polisens arbete så att nya arbetssätt kan utvecklas genom ett ökat utbyte mellan praktik och akademi, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi och prefekt vid Institutionen för kriminologi vid Malmö universitet. 

Hon utgör tillsammans med Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi och föreståndare för enheten för polisiärt arbete och Manne Gerell, docent i kriminologi vid Institutionen för kriminologi, styrgruppen som ska leda uppbyggnaden av centret. 

Bakom donationen på 30 miljoner kronor står Länsförsäkringar Skåne som även tidigare gett ekonomiskt stöd till forskningsinsatser vid Malmö universitet.

– Nästan inget av det förebyggande arbete som görs har evidens för användning i Sverige, och att en extern aktör nu går in med en så stor donation kan göra väldigt stor skillnad, säger Manne Gerell. 

Första steg i större satsning

De 30 miljonerna ska fördelas över fem år, men tanken hos styrgruppen är att det bara är en början på något större.

– Detta är ett första steg i ett mer omfattande arbete där vi hoppas kunna dra in mer pengar och långsiktigt utveckla ett forskningscentrum som gör verklig nytta, fortsätter Manne Gerell. 

Till centret knyts flera forskare och doktorander, ett rekryteringsarbete som sätter i gång direkt. 

– Vi har en polisforskning på framväxt, och med den här donationen kommer vi att kunna ta en ledande roll för polisforskning i Europa, säger Caroline Mellgren.

Tre forskningsteman i fokus

Tanken är att bygga vidare på den forskning som redan finns vid Malmö universitet. Inledningsvis står tre teman i fokus:

  • Strategier för att motverka grovt våld och att unga rekryteras till brottslighet
  • Förebyggande arbete i lokalsamhället för minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Effektiv och rättssäker brottsutredning med ny teknik

Länsförsäkringar Skåne ser donationen som en möjlighet att aktivt göra skillnad.

– Den rekrytering av barn till grov gängkriminalitet och det hänsynslösa dödandet som pågår måste förebyggas på alla möjliga sätt. Det som pågår är en tragedi för dem som drabbas, barnen, familjerna och samhället i övrigt. Vår donation bidrar till ett nytt forskningscentrum där det skapas förutsättningar för att utveckla och utvärdera nya metoder som på olika sätt kan minska rekryteringen av barn och effektivisera bekämpningen av grov gängkriminalitet, säger Susanne Bäsk, vd för Länsförsäkringar Skåne.

Donation på totalt 50 miljoner kronor

Donationen på 30 miljoner kronor är en av tre delar i en satsning ”för barn mot brott” på totalt 50 miljoner kronor som Länsförsäkringar Skåne gör under de kommande fem åren.

Mer information om den delen av satsningen presenteras senare i vår.

För Malmö universitet innebär satsningen ett viktigt och efterlängtat steg.

– Vi har länge velat se ett centrum för polisforskning i Malmö, och att det nu blir verklighet är förstås oerhört glädjande. Det ger möjligheter att utveckla den redan starka forskning som pågår vid Institutionen för kriminologi och Enheten för polisiärt arbete, säger Kerstin Tham, rektor på Malmö universitet.

Text: Cecilia Lindberg