Presentation

Caroline Mellgren dr i medicinsk vetenskap och biträdande professor i kriminologi. Föreståndare för Enheten för polisiärt arbete & Polisutbildningen