Presentation

Jag är biträdande professor i kriminologi och lektor vid Enheten för polisiärt arbete och institutionen för kriminologi. Jag har även uppdraget som föreståndare för Enheten för polisiärt arbete som ger grundutbildningen till polis, polisprogrammet och där det bedrivs forskning med fokus på polisen.

Mitt avhandlingsarbete handlade om otrygghet, varför vissa är mer otrygga än andra och hur otryggheten är fördelad mellan olika områden i Malmö. I min fortsatta forskning har dessa frågor breddats och fördjupats och mina främsta forskningsintressen är otrygghet, hatbrott och polisiära arbetsmetoder. Nyligen utvärderade jag tillsammans med en kollega Malmöprojektet Sluta skjut som är en strategi för att förebygga det allra grövsta våldet och som har sin förebild i den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI). Vi har följt arbetet under 5 års tid och redovisar detta i flera publikationer.

Ett annat forskningsområde är pedagogisk utveckling där mitt intresseområde är hur polisutbildning kan utvecklas på olika sätt, senast genom införandet av körsimulatorer i polisens förarutbildning.

Undervisning