CM

Caroline
Mellgren
Professor, biträdande

email icon caroline.mellgren@mau.se
phone icon 040-6657941

location Kriminologi


Mer om min forskning

Presentation

Caroline Mellgren dr i medicinsk vetenskap och biträdande professor i kriminologi. Föreståndare för Enheten för polisiärt arbete & Polisutbildningen