Nu prisas Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten med en nationell utmärkelse för sitt arbete att öka forskningskompetensen inom socialtjänsten.

Varje år delar Centralförbundet för socialt arbete (CSA) ut ett hedersstipendium till en person eller organisation som på ett framgångsrikt sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet i Sverige. Årets hedersstipendiat är Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) som drivs av Malmö och Lunds universitet i samarbete med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Enligt CSA:s motivering råder forskarskolan bot på problemet med att socialtjänsten har alldeles för få anställda med forskarkompetens inom socialt arbete. Forskarskolan har trettio doktorander som togs in mellan åren 2019 och 2021. Utbildningen ges på halvfart under fyra år och parallellt med sina studier jobbar doktoranderna halvtid inom socialtjänsten. De ska kontinuerligt se till att resultat från forskningen kommer socialtjänsten till del.

– Det är en stor men angelägen uppgift att utveckla relationerna mellan socialtjänsten och universiteten och få fart på kunskapsutbytet. Det gynnar alla parter, inte minst socialtjänstens brukare, säger Lars Plantin, professor i socialt arbete på Malmö universitet.