Det finns en extrem ungdomsfixering inom programmeringsmiljöer världen över, vilket för med sig risker som fördomar och kunskapsbrister. Det framgår i den nyligen utgivna boken ”Digital Ageism: How it Operates and Approaches to Tackling it”.

Jakob Svensson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, är en av bokens redaktörer.

– Om det bara är unga människor som designar den nya teknologin, får vi också teknologier som är anpassade för de unga. Så där finns en åldersdiskriminering både gentemot de som ska använda tekniken och vilka som tillåts designa den, säger Jacob Svensson.

Under många år har han djupintervjuat programmerare världen över från Indien i öst till Europa och Kalifornien i väst.

– Äldre får inte jobb som programmerare. Det framgår av både min och mina medredaktörers (Andrea Rosales och Mireia  Fernández-Ardèvol) studier. Det fanns ett rykte när jag gjorde intervjuer i Silicon Valley, att är man över 30 får man inte jobb på Google. Man går från att vara ung och lovande tills man i 35-årsåldern betraktas som gammal. Det finns liksom ingen medelålder.

Är det lämpligt att förlita sig på en grupp programmerare som är så tydligt inriktade på det snabba, det ungdomliga och det upproriska?

Jakob Svensson, professor vid Malmö universitet

 

Enligt Jakob Svensson är man i programmeringsmiljöer som Silicon Valley smärtsamt medveten om sin usla genusrepresentation och de jobbar även med att inkludera både hbtqi-personer och funktionsnedsatta. Men ”de äldre” verkar man ha glömt bort.

– Om man tittar på teknikrörelsens rötter från 70-talet finns redan där ett fokus på ungdomskulturen. De första teknikutvecklarna var ju hippies, sen har vi hela hackerkulturen som också påverkat. Så mycket av teknikutvecklingens ursprung har element som handlar om ett uppror mot föräldrar, auktoriteter och det gamla gardet. Även den entreprenöriella kulturen, som handlar om att tänka annorlunda och utanför boxen, har ett tydligt ungdomligt underdog-perspektiv.

Ytterst en demokratifråga

Enligt Jakob Svensson får den denna åldersdiskriminering stora konsekvenser på framtida problemlösningar.

– Ytterst är det ju en demokratifråga. Ny teknik är tänkt att lösa all sköns problem som vi står inför: som klimatfrågan, ökad intolerans, men även inom välfärdstjänster och användning av AI-mekanismer inom polisbevakning. Är det då lämpligt att förlita sig på en grupp programmerare som är så tydligt är inriktade på det snabba, det ungdomliga och det upproriska?

Vad talar för att ålderismen kommer att försvinna?

Mark Zuckerberg och många av de andra före detta unga entreprenörerna börjar bli medelålders, vilket gör att saker håller på att förändras något. Men när det kommer en ny hungrig generation som vill omkullkasta hela etablissemanget, som exempelvis Google och Facebook, så lär ju de vara unga också, säger Jakob Svensson, professor vid Malmö universitet.

Text: Magnus Erlandsson

 

Kapitel i bok (del av antologi): Digital Ageism in Data Societies