Presentation

Dr. Jakob Svensson är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap och började jobba på K3 i mars 2017 och flyttade sedan över till DM1 i januari 2023. Han disputerade 2008 vid Lunds universitet och har sedan dess arbetat vid Malmö högskola, Karlstads universitet (docent 2014) samt Uppsala universitet. Jakobs forskning handlar främst om socio-kulturella processer bakom digitala upplevelser, om politiskt deltagande online, vilka medielogiker som råder där, samt mobiltelefoner och självmöjliggörande (empowerment) i så kallade utvecklingsländer.