Jakob Svensson

Jakob
Svensson
Professor

email icon jakob.svensson@mau.se
phone icon 040-6657205

location Enhet för medier och kommunikation
Konst, kultur och kommunikation


Mer om min forskning

Presentation

Dr. Jakob Svensson är Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap (Karlstads universitet, 2014) och började jobba på K3 i mars 2017. Han disputerade 2008 vid Lunds universitet och har sedan dess arbetat vid Malmö högskola, Karlstads universitet samt Uppsala universitet. Jakobs forskning består främst om politiskt deltagande online, vilka medielogiker som råder där, samt mobiltelefoner och självmöjliggörande (empowerment) i så kallade utvecklingsländer