I den jamaicanska reggaen är kritiken mot kolonialism ett återkommande tema. I Sverige blandar fansen in svensk progg i de jamaicanska reggaetraditionerna för att bekräfta en egen identitet.

Reggae är en levande kultur i Sverige. Det finns två renodlade reggaefestivaler och det går att dansa till reggae nästan varje helg i våra större städer. Historikern Emilia Frölichs avhandling "Från Kingston till Göinge" handlar om den svenska reggaekulturen och hur den förhåller sig till reggaens jamaicanska ursprung och kulturella traditioner.

- Den svenska reggaekulturen är nästintill outforskad i vetenskapliga sammanhang. Det jag tycker är intressant med reggaen är att det finns en spänningsfylld relation mellan reggaens ursprung och Sverige. Reggaen är en jamaicansk musikgenre som verkligen betonar svarta erfarenheter av kolonialism och den transatlantiska slavhandelns arv. Detta perspektiv är inte lika självklart i den svenska reggaen.

Studerat tatueringar

I studien har Emilia Frölich använt intervjuer, föremål, tatueringar, låttexter och pressmaterial för att ge en bred bild kring hur svensk reggaekultur kan ta sig uttryck. I resultatet går det att se hur olika föreställningar om det förflutna i svensk reggaekultur ofta används för att förstärka en identitet eller en tillhörighet. Det kan också legitimera ett motstånd eller ett ideologiskt ställningstagande.

- Den svenska reggaescenen är främst vit. Var hamnar då erfarenheterna av rasism, poliskorruption och fattigdom som är återkommande teman i den jamaicanska reggaen?

Den svenska reggaen blir en hybrid som lånar från den internationella reggaen där svenska musiktraditioner också har en viktig betydelse.

Många genrer, till exempel rock och hiphop, har precis som reggaen politiska och rebelliska undertoner. Emilia Frölich menar att det finns ytterligare en lockelse i just reggaen, som har att göra med särskilda föreställningar om svarthet och svart populärmusik.

- Föreställningar kring svarthet har historiskt sett framställts som något exotiskt, i kontrast till det vita och västerländska, vilket kan vara en anledning till att man som svensk attraheras av reggae, säger Emilia Frölich.

Influerade av hippies

I den svenska reggaegemenskapen hänger det musikaliska intresset ihop med livsstilsval och värderingar. Det finns en tydlig hippieinfluens som kan kopplas till Bob Marleys budskap om fred och kärlek. Peps Persson har också blivit en stilbildande reggaeikon i den svenska reggaekulturen.

Bob Marleys fredsbudskap var kopplade till det jamaicanska samhället och lokala sociala problem som gängkriminalitet och korruption. I Sverige har dessa budskap anpassats till en svensk kontext i stället.

Emilia Frölich

Det finns tydliga gränsdragningar sett till var reggaen utövas och uppskattas i Sverige. Till exempel tar den svenska reggaen sig olika kulturella uttryck i staden och på landsbygden.

- På storstadens reggaeklubbar finns en ambition att efterlikna jamaicanska soundsystem-tillställningar med DJs, selectors och dansrutiner hämtade från dancehallkulturen. På de reggaefestivaler och tillställningar som sker på mindre orter och på landsbygder är reggaekulturen ofta influerad av ett proggigt och alternativt svenskt 1970-tal. Man inspireras av olika ursprung och förflutenheter i sitt reggaeutövande, säger Emilia Frölich.

Text: Marc Malmqvist