Presentation

Mitt forskningsprojekt handlar om hur historia speglas och reproduceras inom reggaekulturen i Sverige. Fokus ligger på att studera hur det kulturella användandet av historia är relaterat till olika maktordningar och identitetsprocesser.