EF

Emilia
Frölich
Doktorand

email icon emilia.frolich@mau.se
phone icon 040-6658209

location Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet


Mer om min forskning

Presentation

Mitt forskningsprojekt handlar om hur historia speglas och reproduceras inom reggaekulturen i Sverige. Fokus ligger på att studera hur det kulturella användandet av historia är relaterat till olika maktordningar och identitetsprocesser.